Könkkölän tilan historia osa 2: Könkkölän tila

Tämä on Könkkölän tilan kolmiosaisen ”Historian havinaa” -blogisarjan toinen osa, joka esittelee Könkkölän pihapiirin ensimmäisten rakennustöiden vaiheita.

Jyväskylän kaupunki luovutti Könkkölän tilan sen uusille omistajille toukokuussa 1947. Yhdistysten ja ammattijärjestöjen jäsenet olivat hankkineet Könkkölän alueen virkistäytymis- ja vapaa-ajan viettopaikakseen.

Könkkölän tilan rakennustyöt alkoivat talkoovoimin tien tekemisellä Vesangantieltä nykyisen rantasaunan luo. Alkuperäisen tieuran erottaa edelleen maastosta Könkkölän pihapiirissä. Vanha tiepohjan pätkä laskeutuu Vesangantieltä nykyisen Lumo-polun alkuun. Tietyöt, kuten kantojen ja kivien raivaus, tehtiin valtaosin käsin niin kuin monilla muillakin sen ajan rakennustyömailla, koska työkoneita oli harvakseltaan käytössä. Isoimpia kiviä räjäytettiin ja soraa kuskattiin tietä varten kuorma-autolla sorakuopalta.

***

Könkkölätoimikunta hoiti Könkkölän hallintoa ja juoksevia asioita helmikuusta 1948 aina vuoteen 2015 asti.

***

Tien valmistuttua ajokuntoon aloitettiin miesten saunan perustusten kaivu ja sokkelin teko. Miesten sauna rakennettiin historian saatossa peräti kahteen kertaan. Alkuperäinen miesten sauna valmistui lokakuun lopulla vuonna 1947. Heinäkuussa 1960 salamaniskusta alkunsa saanut tulipalo vaurioitti saunaa, mutta varsinaisesti sauna paloi perustuksiaan myöten kesäkuussa 1975. Palon syyksi todettiin kovasta käytöstä aiheutunut ylikuumeneminen. Uusi sauna, nykyisin rantasaunana tunnettu, rakennettiin kaupungin kustantamana vielä samana kesänä.

Myös naiset saivat oman saunansa kevättalvella 1948. Sekä miesten että naisten saunat rakennettiin hirrestä. Jyväskylän kaupunki lahjoitti Kunnantyöläisten ammattiosastolle 1500 metriä hirttä ja kaupunginarkkitehti Olavi Kivimaa piirsi ja suunnitteli molemmat saunarakennukset.

Miesten saunan eteen rakennettiin uimalaituri vuonna 1953, joka purettiin ja rakennettiin uudestaan kaupungin toimesta vuonna 1969. Rantaan rakennettiin myös venetalas, jonka piirsi talorakennusosastolla rakennusmestari Lauri Vasama kaupungin keskusvaraston johtajan Taito Mörkin antaman luonnoksen pohjalta. Venetalaan katto katettiin alunperin päreillä mutta uusittiin vuonna 1974 huopalevyllä.

Könkkölän tilan toiseksi suurin rakennus, höyryjyräntalli, siirrettiin Könkkölään vuonna 1947 silloisen Lutakon sähkölaitoksen alueelta. Tallirakennus toimi 1940-luvulla ensimmäisinä kesinä mm. oleskelusuojana, varastona sekä kokoontumis- ja yöpymispaikkana.

***

Könkkölän tilan päärakennus rakennettiin talkootyöllä vuonna 1949.

***

Könkkölän tilan päärakennuksen rakennuspiirustukset laati kaupunginarkkitehti Olavi Kivimaa. Päärakennuksen rakennustyöt aloitettiin huhtikuussa vuonna 1949. Harjannostajaisia vietettiin jo toukokuussa ja päärakennus valmistui marraskuun 1949 loppuun mennessä. Rakentaminen tapahtui edelleen talkoilla, Könkkölä toimikunnan toimintakertomuksen mukaan kahtena iltana viikossa eli keskiviikkoisin ja torstaisin.

Päärakennuksen sokkelikivet saatiin puretusta Rantapuiston paviljongista. Hirret olivat alunperin sahattu Kypärämäen koulun rakentamista varten, mutta ne päätyivätkin Könkkölän tilan päärakennuksen seinähirsiksi kaupungin valtuuston myöntämien määrärahojen avustuksella silloiselta kaupungin Sahantilin varastolta. Sähkölinja vedettiin syksyllä 1949 Kypärämäestä Rimminsuolle ja sieltä edelleen Könkkölään.

Könkkölän kolmiosainen ”Historian havinaa” -blogisarja jatkuu osalla 3: Kunnallistekniikan museo. Osa 3 julkaistaan elokuun 2020 alussa.

Könkkölän tilan kolmiosaisen ”Historian havinaa” -blogisarjan kirjoittaja on luonto-, ympäristö- ja sosiaali- ja terveysyhdistysten aktiivi ja aktivisti sekä vapaaehtoistoimija Heta Kopra.

Könkkölän tilan historia osa 1: Köhniön korpimetsät

Keski-Suomen museon ylläpitämä Jyväskylän kunnallistekniikan museo Könkkölän tilan pihapiirissä ei ole valitettavasti auki kesällä 2020. Tästä johtuen haluamme tarjota kaikille Könkkölän tilan Omenapuunjuurella-blogin lukijoille kolmiosaisen Könkkölän ”Historian havinaa” -blogisarjan, joka käy lävitse Könkkölän tilan synnyinhistoriaa aina Köhniön korpimetsistä Jyväskylän Kunnallistekniikan museon perustamiseen asti.

Kuva 1: ”Olipa kerran.. ja kauan sitten.. Jyväääskylässä Köhniön alueen korpimetsät.”

Köhniön korpimetsät toimivat 1700- ja 1800-luvuilla kaupunkilaisten laidun- ja kaskimaina. Kaskeamista tosin haittasivat metsäalueen mäet, kivinen maasto ja suot. Siltikin Kypärämäen takamaat tarjosivat mahdollisuuden kaskiviljelyn ja karjanhoidon pienimuotoiseen harjoittamiseen kaupunkilaisten varsinaisen elinkeinon rinnalla. Kaskeamista harjoitettiin Köhniöjärven ympäristössä sekä Rimminkorpea ja -suota ympäröivissä metsissä ainakin 1860-luvulle asti. Edellä mainittu alue vastaa nykyisin suurinpiirtein Killerin raviradan, Kortemäen asuinalueen ja Laajavuoren laitamille ulottuvia maisemia. Köhniönjärven ja Laajavuoren välillä oli vielä 1700- ja 1800-luvuilla järeää metsikköä, upottavia rämeitä ja Köhniön korpimetsää.

Kaksituhattaluvun Green Care -keskus Könkkölä ry:n Könkkölän tila asettuu Köhniönjärven rannalle, lähelle Köhniön asuinaluetta, joka on osa Kypärämäen kaupunginosaa. Kypärämäen kaupunginosa perustettiin Jyväskylän kaupunginvaltuuston hyväksynnällä vuonna 1940 kesäkuussa. Nykyisen Kypärämäen maa-alue kuului lähes kokonaisuudessaan kaupungin alueeseen jo Jyväskylän kaupungin syntyessä vuonna 1837.

Köhniön alueen korpimetsien raivaaminen aloitettiin kesällä 1948, kun Valtion metallitehdas, sittemmin Jyväskylän Valmetin Rautpohjan tehdas otti kevään 1948 aikana yhteyttä Jyväskylän kaupungin hallitukseen omakotialueen perustamiseksi tehtaan työntekijöille. Uuden asuinalueen asemakaava ja tonttijaon yhteydessä kesällä 1940 Kypärämäki muistutti tulevien kaupunkisuunnitteluperiaatteiden mukaista metsäkaupunkia, luonnonläheistä aluetta, joka oli eristetty teollisuus ja liikennealueista.

Samoihin korpimetsän maisemiin alkoi rakentumaan myös tuleva Jyväskylän kaupungin työntekijöiden kesäkoti. Jyväskylän kaupunginvaltuusto luovutti Könkkölän sen uusille omistajille 27.5.1947 ja rakennustyöt alkoivat välittömästi.

Nykyisen Könkkölän tilan rakennusvaiheisiin tutustutaan osassa 2: Könkkölän tila, mutta palataanpa vielä tällä erää takaisin Köhniönjärven rannoille 1900-luvun alkupuolelle.

***

Könkkölän torppaa, silloista Mustamäen tilaa asutti torppari ja vaihdemies Johan Lintinen 1940-luvulla.

***

Kuva 2: Kaksituhattaluvun Green Care keskus Könkkölä ry:n Könkkölän tila sijaitsee edelleen samoilla sijoillaan Köhniönjärven rannalla, Vesangantien varrella.

Vuonna 1912 ilmestyneessä Jyväskylän seudun matkaoppaassa mainitaan Könkkölän torppa ensimmäistä kertaa: ”..Köhniöjärven rannalla ..on Könkkölän torppa. Harmaine somaan sikermään järjestettyine asuin-, karja-, ja talousrakennuksineen, tuon kauniin metsäjärven rannalla on tämä torppa tyypillinen kuva keskisuomalaisen takamaa-eläjän idyllisestä pienkodista.”

Sittemmin Könkkölän torppaa mainitaan asuttaneen torppari ja vaihdemies Johan Lintinen ennen toista maailmansotaa. Torppari Lintinen vuokrasi ja viljeli silloista Mustamäen tilaa vuonna 1941, jolla Könkkölän torppa tuolloin sijaitsi. Vuonna 1941 Lintinen kaavaili torppaa omaksi mutta ei vastoin toivettaan saanut korkeimman oikeuden päätöksellä lupaa lunastaa torppaa itselleen. Lunastusoikeuden rauettua Torppari sai Jyväskylän kaupunginhallitukselta muuttoaikaa pois torpasta vuoden 1943 maaliskuuhun asti. Lintinen ei pystynyt toteuttamaan muuttoa irtisanomispäivämäärään mennessä, joten kaupunginvaltuuston tekemällä päätöksellä hänen sallittiin asua Könkkölän torpassa vuokravapaasti aina vuoden 1943 loppuun. Edelleen 1943 jälkeen kaupunginhallitus ei halunnut pakkotoimenpitein häätää Lintistä pois vaan salli hänen asua ja viljellä ympärillä olevia peltoja vuosittain määrättävää vuokraa vastaan. Torppari ja vaihdemies Lintinen asutti Könkkölän torppaa vielä runsaat seitsemän vuotta aina vuoteen 1948 loppuun, kunnes hän kaupunginvaltuuston suostumuksella otti tilan rakennukset mukaansa sekä lisäksi muuttokustannusten korvauksena 300 000 Suomen markkaa.

Jo vuotta ennen, torppari Lintisen haikaileman lunastusoikeuden rauettua, anoi Jyväskylän kunnantyöläisten ammattiosasto syyskuun 20. 1940 päivätyssä kirjeessä Jyväskylän kaupunginhallitukselta kesäkodin rakentamispaikkaa. Jyväskylän kaupunginvaltuusto käsitteli anomuksen tammikuun 24. 1941 pidetyssä kokouksessa ja päätti vuokravapaasti luovuttaa kunnantyöläisten ammattiosastolle tarkoitukseen kymmenen vuoden ajaksi 1200 neliömetrin suuruisen tontin Köhniönjärven ja Vesangan maantien väliseltä alueelta, nykyisen Könkkölän tilan hirsisaunan tienoilta. Kesällä 1941 Suomen talvisodan etenemisen myötä ammattiosaston kesäkodin rakentaminen estyi ja vuokrasopimus jäi tekemättä vielä tuossa vaiheessa.

Jyväskylän kaupunginvaltuusto luovutti Könkkölän tilan alueen sen uusille omistajille toukokuun 27. päivä vuonna 1947. Syntymässä olevan Könkkölän tilan alue oli vuoden 1940 anomukseen verrattuna kasvanut 1200 neliömetristä 4,25 hehtaariin. Könkkölän tilukset siirtyivät kokonaisuudessaan tuon ajan ammattijärjestöille yhteishallittaviksi: Jyväskylän Kunnantyöläisten ammattiosasto ry:lle, Jyväskylän kaupungin viran- ja toimenhaltijat ry:lle sekä Jyväskylän kunnallisvirkamiesyhdistys ry:lle. Edellä mainittujen yhdistysten ja ammattijärjestöjen jäsenet ottivat Könkkölän alueen virkistäytymis- ja vapaa-ajan viettopaikakseen.

***

Jyväskylän kaupunginvaltuusto luovutti Könkkölän tilan sen uusille omistajille 27. toukokuuta 1947.

***

Könkkölän tilalla alkoivat rakennustyöt talkoovoimin välittömästi toukokuussa 1947. Sotavuosia seurasi tarvikkeiden säännöstely, jonka johdosta edes perustarvikkeita ei ollut aina riittävästi saatavilla. Valtaosa rakennustyöstä oli tehtävä omin voimin lapiolla, kirveellä ja rautakangella, ilman koneiden apua. Könkkölän rakentamisen yhteydessä talkoolaisina oli monen alan ammattilaisia Jyväskylän kaupungin työntekijöiden kautta, joten esimerkiksi sähkötyöt ja muuraaminen teetätettiin toki aina alan ammattilaisilla. Monella oli myös sotavuosien jälkeen oman talon rakennus käynnissä, joten työläisillä piti kiirettä töiden, oman talon, kenties vielä naapuriavun ja Könkkölän tulevan kesäkodin rakentamisen myötä. Talkoohenki oli vireimmillään paitsi Könkkölässä myös kansakunnan kesken.

Kuva 3: Könkkölänkin tilan rakennustöitä tehtiin pitkälti talkoohengen voimin lapiolla, kirveellä ja rautakangella, ilman koneiden apua.

Könkkölän kolmiosainen ”Historian havinaa” -blogisarja jatkuu osassa 2, otsikolla Könkkölän tila. Osa 2 julkaistaan heinäkuun 2020 puolessavälissä.

Könkkölän tilan kolmiosaisen ”Historian havinaa” -blogisarjan kirjoittaja on luonto-, ympäristö- ja sosiaali- ja terveysyhdistysten aktiivi ja aktivisti sekä vapaaehtoistoimija Heta Kopra.

Piha-tiimin vierailu Viherlandiassa

Kävimme keskiviikkona Viherlandiassa kokeilemassa taimien istuttamista. Saimme istutettavaksi pieniä orvokkien taimia, joita loppujen lopuksi taidettiin istuttaa noin 4000 kappaletta. Taimet viihtyvät viileässä, joten kasvihuoneessa oli +12 astetta lämmintä. Pääsimme myös hinnoittelemaan ja täyttämään amppeleita.

Pajalaisista moni on kiinnostunut puutarhanhoitoon liittyvistä töistä. Heillä oli tilaisuus ottaa oppia ammattilaiselta kyselemällä ja tarkkailemalla istutustaktiikkaa ja omaksua heidän tietotaitoa.

Itse olen ammatiltani ympäristönhoitaja, jonka monet yhdistävät puutarhuriksi. Minä raivaan metsää ja etsin liito-oravan kakkaa (jota itseasiassa voisi Könkkölän lähimetsästä käydä etsimässä), rakennan pitkospuupolkuja ja opettelen tunnistamaan lintuja äänistä. En istuta orvokin taimia kasvihuoneessa, mikä kuuluu enemmän puutarhurin tehtäviin ja huomasinkin, että minulle se ei ollut viihtyisä ympäristö.

Onneksi pajalaiset pitivät reissusta enemmän, kuin minä. 😀 He saivat uusia oivalluksia ajatellen mahdollisesti tulevaa työkenttäänsä.

-Minna-

Luonnon materiaaleja ja luovuutta LuoMa-pajalla

Pääsin syksyksi Könkkölään LuoMa-pajan mukaan sosionomiharjoittelijana. Kiitos Piritta, että otit minut työpariksi. 

LuoMa-pajalla oli mukava samanhenkinen porukka, löysimme nopeasti yhteisiä keskustelun aiheita ja tuntui, että kaikki pääsivät hyvin juttuun mukaan. Satunnaiset vierailijatkin muilta pajoilta otettiin lämpimästi vastaan. 

IMG_20191121_145521

Pajalla kerättiin ja työstettiin erilaisia luonnon materiaaleja. Muun muassa lampaan keritseminen, villan karstaaminen ja vesi- ja neulahuovutus kuuluivat syksyn tehtäviin. Lopputuloksena valmistui villapohjallisia ja korvakoruja myytäväksi. 

Ihanat tuoksut valtasivat työhuoneen, vuoroin tuoksui tonttuihin käytetty tervanaru, männynkäpyjen pihka ja kranssien kuusenoksat. Pajan syksyyn sisältyi ideointia, kokeiluja, oivalluksia ja upeita lopputuloksia. Työskentelyhuoneemme seinät ja ikkunat täyttyivät ihanista koristeista, joita pajalaiset valmistivat. Joku sanoikin, että huoneesta tuli pikkuhiljaa LuoMan näköinen. Myös juhlasali sai hienot koristeet, muun muassa koko Könkkölän väen yhteistyössä askartelemat perinteiset olkihimmelit. 

IMG_20191114_101516 IMG_20191128_143605

Yhteisen pöydän äärellä käsillä tehdessä keskusteltiin toisinaan elämän suurista asioista, toisinaan taas kevyempiä arjen asioita. Välillä työhön keskittyessä omat ajatukset saivat tilaa ja huoneessa oli hiljaista, saattoi kuulua vain neulahuovutuksen tasainen rauhoittava ääni tai joulun lähestyessä jouluinen musiikki.  

Luovuus heräsi ja inspiraatiota riitti kotiinkin vietäväksi, useampi pajalainen kertoikin jatkavansa samojen töiden parissa kotona pajan loputtua. Syksyyn Könkkölässä sisältyi elämyksiä ja oivalluksia, sekä mielenkiintoisia keskusteluja. Kiitos, että sain olla mukana!  

IMG_20191126_141840

Piitu 

Nuoren ohjaajan kokemuksia Könkkölästä

Polkuni Könkkölässä alkoi vuoden 2018 keväällä, kun hyppäsin mukaan Fauna-pajaan. Enpä osannut silloin ajatella, mihin lampaiden rapsuttelu (lampaat on nykyään mun lempieläimiä, kiitos faunan) ja eläinten hoitaminen minut johtavatkaan. Tällä hetkellä nimittäin olen ollut ”talossa” puolitoista vuotta, ensin työkokeilussa ja sitten palkkatuella palkattuna.

WhatsApp Image 2019-11-26 at 10.40.52 (1)  WhatsApp Image 2019-11-26 at 10.40.14

Fauna-pajan päätyttyä hyppäsin mukaan mediatiimiin, jossa aloin yhdessä Annan kanssa kehittämään ihan uutta teatteriaiheista pajaa Könkkölään. Kehittely ja suunnittelutyö veivät siihen pisteeseen, että aloin laittamaan apurahahakemuksia tulille lokakuussa 2018. Ja booom! Helmikuussa 2019 tuli tieto, että Taike eli Taiteen edistämiskeskus oli myöntänyt Könkkölälle apurahan teatterityöpajan järjestämiseen! Apurahalla saatiin palkattua kaksi ammattinäyttelijää Teatterikoneelta ohjaamaan pajan sisältöä sekä vuokrattua heidän tilaansa, jotta tuleva paja pääsisi esityksen esittämään oikealla lavalla. Hitsi mikä fiilis oli kun apuraha myönnettiin! Ekaa kertaa ikinä olin käytännössä tekemisissä rahoituskuvioiden kanssa ja läpi meni. Sen jälkeen alkoikin pöhinä, piti opetella mitä on valmentaminen työmenetelmänä sekä opetella kaikkea kuntouttavasta työtoiminnasta, typistä, te-toimistosta, työtoiminnan käytänteistä, lomakkeista ja yhteistyöstä. Tulisihan mulla syksyllä olemaan ihan oma paja hoidettavana.

WhatsApp Image 2019-11-26 at 10.36.08  teatteripaja_blogiin

Elokuu saapui ja kesän aikana olin saanut haalittua kasaan 10 teatterityöpajalaista. Kun ensimmäinen pajapäivä koitti, mua jännitti varmasti yhtä paljon, kuin pajalaisia! Paljon ensimmäisen viikon aikana puhuttiinkin yhdessä jännittämisestä, sen sietämisestä ja siitä, että miten meitä kaikkia välillä jännittää. On ihan okei jännittää uusia asioita. Sitten päästiinkin siihen vaiheeseen, että ryhmä alkoi työstämään esityksen teemaa. Esitys tehtiin devising-menetelmällä eli ennalta määrättyä käsikirjoitusta ei ollut, vaan esitystä lähdettiin luomaan pajalaisten omista ajatuksista käsin. Mikä kiinnostaa, mikä puhututtaa, mihin halutaan ottaa kantaa? Eikä aikaakaan, kuin käsissämme oli pajalaisten itse kirjoittama käsikirjoitus! Kohtausten ja läpimenojen edistyessä, tulimme Teatterikoneen ohjaajan kanssa siihen tulokseen, että myös minä tekisin pieniä täyterooleja esityksessä, joten kun esityspäivät lähestyivät, olin pajalaisten kanssa yhdessä verhoissa jännittämässä muistanko vuorosanani. Esitykset menivät valtavat hyvin ja ensimmäisessä esityksessä katsomo oli tupaten täynnä, iso kiitos kaikille jotka olitte meitä katsomassa!

IMG_6420_edit

Nyt on teatterityöpajakin taputeltu ja enää on edessä loppuraportointi apurahan myöntäjälle, sitten minun Könkkölän matkani päättyy näiltä osin. Mitä minulle jäi sitten tästä kaikesta käteen? Kaikkien käytännön asioiden oppimisen lisäksi, opin enemmän verkostoitumisesta, sain itsevarmuutta ohjaajana ja opin luottamaan omaan ammattitaitooni. Opin myös sen, että aina ei tarvitse hötkyillä, vaan joskus voi juoda kupin teetä ja antaa asian hoitua omalla painollaan.  Paljon sellaistakin opin, mitä en olisi uskonut oppivani. Nyt osaan rakentaa lammasaitausta, tiedän mihin kaikkeen kananmunankuorirouhetta voi käyttää, osaan röyhtäyttää vatsakipuista vauvalammasta ja tiedän mikä on TT3-lomake.

WhatsApp Image 2019-11-26 at 10.34.05

Terkuin,

Pauliina tai tuttavallisemmin Pave

Teatterityöpajasta

Könkkölässä alkoi elokuussa uusi Teatterityöpaja yhteistyössä Teatterikoneen kanssa. Paja on suunnattu alle 29-vuotiaille työttömille nuorille aikuisille, joita kiinnostaa teatteri. Aikaisempaa kokemusta teatterista pajalle tultaessa ei tarvinnut olla, vaan pajalla lähdettiin liikkeelle ihan perusjutuista; opeteltiin improvisaatiota, kohtausten luomista ja käsikirjoittamista.
20190919_121555

Paja aloitettiin tekemällä itselle säilytyslaatikot, johon voi tulevaisuudessa kerätä esitykseen tulevan oman rekvisiitan sekä puvustuksen. Ekalla viikolla pääsimme myös käymään Jyväskylän Kaupunginteatterin kulisseissa, päästiin näkemään tulevan esityksen puvustusta sekä päähineitä, seikkailtiin rekvisiittavarastossa ja äänimiehen työskentelytiloissa. Toisella viikolla alettiin opettelemaan improvisaatiota; mitä kaikkea onnistunut improvisaatio vaatii ja saatiin hassutella improharjoitteiden parissa.

 

Sitten päästiinkin jo itse asiaan, eli esityksen teeman pohtimiseen ja päättämiseen. Pajalaisille annettiin tehtäväksi etsiä itseä kiinnostavia luontoaiheisia runoja tai tekstipätkiä, tehtiin niistä mindmap ja niiden ajatusten pohjalta alettiin ideoimaan kohtauksia.

Tekemisen ohella ollaan keretty myös viettämään aikaa Könkkölän ympäristössä, käytiin saunassa, grillailtiin ja oltiin luonnossa. Ajatus lentää heti erilailla kun pääsee luonnon äärelle harjoittamaan luovuuttaan!

Tällä hetkellä pajalla vallitsee täysi tohina, kun jokainen sai vihdoin omat tulostetut käsikirjoitukset kouraan ja pääsee harjoittelemaan omia repliikkejään! Valmiin tuotoksen voit nähdä 15.10. Juomatehtaalla ilmaiseksi. Toivottavasti nähdään siellä!

20190822_153600

-Pauliina

Luonto mahdollistaa toimintaa

Opiskelen toimintaterapeutiksi, ja olin harjoittelussa Könkkölässä kesän 2019. Olen päässyt mukaan monenlaiseen hommaan. Erityisen mielenkiintoista minulle on ollut oppia siitä, miten Könkkölässä hyödynnetään luontoa toiminnan mahdollistamiseen.
Toimintaterapeutteja kiinnostaa, mitkä asiat vaikuttavat ihmisen toimintaan. Mikä onnistuu, mikä ei, ja mikä onnistumiseen vaikuttaa? Yksi toimintaterapiassa käytettyjä malleja, jonka avulla toiminnallisuutta voidaan hahmottaa, on nimeltään Inhimillisen toiminnan malli.

IMG_20180528_141746
Tämän mallin mukaan ihmisen toimintaan vaikuttavat hänen kykyjensä lisäksi tahto, tottumus ja ympäristö. Näiden kaikkien on oltava tasapainossa, jotta toiminta, esimerkiksi työssä käyminen, onnistuu.
Inhimillisen toiminnan mallissa tärkeitä ovat myös ihmisen roolit. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi roolia työntekijänä, ystävänä tai opiskelijana. Kuntouttava työtoiminta tarjoaa mahdollisuuden ottaa itselleen uudenlaisia rooleja yhteisön jäsenenä. Uudessa ympäristössä ja porukassa voi löytää itsestään uusia puolia.

IMG_6487
Mallissa korostetaan ihmisen tapojen ja motivaation merkitystä toiminnan onnistumiselle. Tekemisen on oltava riittävän mielenkiintoista ja haastavaa, jotta siihen on helppo sitoutua. Ja vaikka homma olisi itselle sopivaa, uudessa tilanteessa toimiminen voi silti olla rankkaa. Joskus omat tottumukset ovat pajan alkaessa sellaiset, että ne hankaloittavat toimintaan osallistumista. Ehkä pajalainen ei ole tottunut heräämään aikaisin tai siitä on kauan, kun hän on viimeksi toiminut ryhmän osana.
Omien tapojen ja roolien tarkasteleminen ja muuttaminen on työlästä ja vie voimia. Silloin on erityisen tärkeää, että muut toimintaan vaikuttavat osa-alueet ovat kunnossa, eivätkä vaikeuta tekemistä entisestään. Ympäristön on oltava toimintaan sopiva.
Könkkölän työpajoilla ympäristö onkin tärkeässä osassa. Työpajat hyödyntävät luontoa ja toiminta tapahtuu mahdollisuuksien mukaan ulkona. Luonnossa tekeminen tutkitusti elvyttää ja virkistää. Luonto aktivoi kaikkia aisteja, eikä luonnossa toimiminen väsytä samalla tavalla kuin esimerkiksi toimistossa työskentely.

IMG_20180808_110340
Myös sosiaalinen ympäristö on tärkeä ottaa huomioon. Könkkölä on pieni ja leppoisa yhteisö, jossa ihmiset kohtaavat toisiaan luontevasti. Täällä pääsee syntymään kiireettömiä keskusteluja pajalaisten ja ohjaajien kesken. Myös luonto luo henkistä ja fyysistä väljyyttä; oman tilan ottaminen onnistuu tarvittaessa. Keskusteluja voi käydä luontopolulla kävellen, ja laiturin nokassa istuessa ajatuksille on tilaa.

Aleksi Eskola, toimintaterapeuttiopiskelija

Museosta ja muusta mukavasta

 

Kunnallistekniikan museo on Könkkölän tilalla osoitteessa Vesangantie 37. Se esittelee kaupungin laajenemiseen, katujen rakentamiseen, viemäreiden puhdistukseen, pelastustoimeen, metsänraivaukseen ja hyvin erilaisiin huoltotoimenpiteisiin tarvittavaa välineistöä ja laitteistoa sekä koneita. Museo kertoo yli sadan vuoden tarinaa Jyväskylän kaupungin kehityksestä. Pienestä alueesta, jonka reilun tuhannen hehtaarin metsissä on karja saanut vaellella rauhassa, on kehittynyt yli sadantuhannen asukkaan moderni kaupunki, jonka toimimisen perusrakenteita, palveluita, asumista, viheralueita ja yleistä viihtyvyyttä ylläpidetään ja kehitetään säännöllisesti.

IMG_20190610_124357__01

Taito Mörk oli kaupungilla töissä ja hän sai ajatuksen alkaa kerätä kunnallistekniikkaan liittyvää esineistöä ja kojeita sekä koneita. Aluksi häntä pidettiin vain romukasan kerääjänä, mutta siitä tulikin kokoelma, jonka kasvamista alkoivat Taiton ympärillä olevat ihmiset tukea. Pitkän prosessin jälkeen esineistöstä tuli museo, jonka perusidea on outo, absurdikin. Kuka haluaisi saada nautintoa lapioiden, jakoavaimien, sahojen, kirveiden, silitysrautojen, poranterien, betonisekoittimien tai hätäpuhelimien katselemisesta? Kun niihin ei saa edes koskea. Esineisiin liittyy kuitenkin kertomuksia ja muistikuvia, joihin monet voivat samaistua. Osa esineistä ja koneista ovat varsin tuttuja tavallisellekin ihmiselle ja ne luovat yhteyden menneisyyteen. Menneisyyden muistaminen voi olla arvokasta itsessään.

Taito Mörk

Taito Mörk

Museon tilat ovat myös osa historiaa. Museo koostuu neljästä rakennuksesta, joista ensimmäinen on vilja-aitta. Monet pitävät siitä valtavasti ja uskoisin sen johtuvan rakennuksen esteettisesti miellyttävästä ulkomuodosta. Hirsirakennus tuplaovineen, ovikatoksineen ja koristeellisine puuelementteineen on monille mieleen. Vilja-aitta on siis vanha ja kaunis. Sen katselu saa jotkut nostalgiselle tuulelle. Konehalli on jo modernimpi Taito mörkin suunnittelema tila, jossa on isojakin koneita, kuten vanhanaikainen enimmäkseen puinen ja pääosin mekaaninen paalujuntta. Alueella ovat myös työnjohtajan ja työntekijöiden taukotuvat. Sisällä on paljon vanhaa, kumisaappaista kuulosuojaimiin ja pulloista kirjoihin.

 

Museo on ollut menestys, koska vieraita kävi 20 päivässä 211. Museolla on ollut heinäkuussa 2019 mahdollisesti enemmän asiakkaita kuin useampana aiempana vuonna yhteensä. Osa ihmisistä on saapunut paikalle aivan sattumalta, osa Keskisuomalaisen jutun vuoksi ja osa on etsiskellyt aluksi Könkkölän tilan kesäkahvilaa. Museosta ja kahvilasta on muodostunut kotoisa miljöö. Lisäksi meillä oli ilo ottaa vastaan ja kuulla ikään kuin elävää historia, koska osa vieraista tunsi kokoelman koonneen Taito Mörkin tai oli ollut kaupungilla töissä. Lisäksi eräänä kohokohtana voisin mainita, että Taito Mörkin leski Aino kävi museolla. Tämä hyvin vireä hieman yli 90-vuotias lahjoitti museolle kuvan Taito Mörkistä ja taulun Lauri Ilta-Ahon kynäilemästä Könkkölän laulusta. Kävi myös niin, että Könkkölän tilalla jonkin aikaa pyörinyt ruskea nahkasalkku osoittautui Taito Mörkin  työsalkuksi, jonka Aino tunnisti heti.

Perjantai 02.08.2019, viimeinen aukiolopäivä. Ajatukset suuntaavat jo muualle ja museon tulevaisuus askarruttaa. Krakovassa on toinen kunnallistekniikan museo. Tekisimmekö heidän kanssaan yhteistyötä? Mikä on tällaisen aikakapselin merkitys? Voidaanko museon mainontaa lisätä tai liittää museon teema- ja tapahtumapäiviä, jotka keskittyvät yhteen osa-alueeseen Jyväskylän historiasta? Vaihtoehtoja on.

IMG-20190806-WA0000

Museokokemukseni on ollut varsin rikas. Säänvaihtelut eivät ole haitanneet toimintaa. On ollut ilo ottaa vastaan ihmisiä, jutella heidän kanssaan ja kuunnella kertomuksia. Museo ei ole ollut pysähtynyt paikka, johon vieras tulee, katsoo aikansa ja lähtee huomaamattomasti pois vaan se on ollut jotain enemmän. Voi olla, että museon kytkeytyminen niin vahvasti menneisyyteen antaa sille aivan omanlaisensa luonteen, joka on ihmisille mieleen. Tietysti on niitä, jotka haluavat olla itsekseen ja heille annetaan se mahdollisuus. Jokainen kulkee omalla tavallaan.

Mikko Nevalainen

My experience at Könkkölä

My experience at Könkkölä can be described only by positive feelings.

I had been informed about places like that the last two or three years but I never imagined myself in one of these. The experience itself as a whole exceeded my expectations.

17

Never thought of producing creative integration work in a place surrounded by nature. Furthermore, I can be certain that it is the first time I have been working in an environment where personal space, peace and cooperation are thriving. These combined made me want to demonstrate the best of myself and skills. One of the challenges that appeared was to be able to moderate the integration (culture and language) process according to the needs of the group and the place. The group was on the first month of integration in Finland. That meant that everything was new to them and we were the ones who were the guides through the first stage of the acculturation shock.

16d

Another challenge, was to explain basic culturally different things that we do not even think of because we learn them from a young age. These could be, for instance, manners in the workplace or not littering the environment that surrounds us. Nevertheless, throughout their time at the farm they learned a lot of things about language, culture and work behavior which will be of importance in their future life in Finland. However, I strongly believe that nothing would have been that much achievable without the good communication of our coordinating team. We were four individuals with different personalities and discipline backgrounds that managed to be flexible and on times of crisis we proved skills of professionalism and team work.

 

To sum up, this project gave me the opportunity to offer my services and knowledge to help people in need, it expanded my horizons, it made me a better professional and it helped me discover parts of myself that I did not know I have. I believe that this work experience at Könkkölä is something that I will carry and treasure on my next professional steps.

Elektra Solidaki

Harjoittelu Könkkölässä

Olen eläinihminen ja opiskelen kuntoutuksen ohjaajaksi. Oman eläinharrastukseni vuoksi kiinnostuin harjoittelupaikkaa miettiessäni Green Care -keskus Könkkölästä. Siinä kiinnostuessani en edes hoksannut, miten mukava paikka oikeasti onkaan kyseessä! Pääsin maaliskuun alussa harjoittelijana mukaan Eläintyötiimiin, joka myöhemmin keväällä sulautui yhteen Fauna-pajan kanssa.

20190313_085818(0)

Eläintyötiimi keskittyi erityisesti tutkiskelemaan eläinavusteisia menetelmiä ja tätä kautta sainkin hyvin laajasti otantaa myös siitä, millaisissa ammattiryhmissä eläinavusteisia työmenetelmiä pystytään tällä hetkellä ja ehkä tulevaisuudessa hyödyntämään. Eläinten eettinen kohtelu ja hyvinvointi ovat Könkkölässä tärkeässä roolissa, joten yhdessä tiimiläisten kanssa tarkastelimme eläinavusteisuutta paljon myös tästä näkökulmasta käsin. Käytännössä pääsimme myös kouluttamaan koiria positiivisen vahvistamisen kautta, toteuttamaan pentuhuonetta kouluun ja päiväkotiin, sekä tekemään virkistysvierailuja eri kohteisiin eläinten kanssa.

Fauna-pajan keskiössä oli eläimistä huolehtiminen. Faunan mukana kulkiessani pääsin tutustumaan erityisesti siihen, kuinka fyysistä työtä eläinten hoitaminen onkaan. Itse olen tehnyt vuosikausia mm. toimistotyötä tietokoneen ääressä, johon maatilavierailut lannanluonteineen toivat mukavaa ja ehkä kaivattuakin vertailukohtaa. Faunalla teimme paljon myös suunnittelu- ja kunnostustyötä kesällä saapuvia eläinvieraita varten.

20190425_135334

Koska harjoittelujaksoni viimeinen kuukausi osui varsin otollisesti myös parhaaseen yrttien keruuaikaan, opin hirvittävän paljon myös näistä. Kuinka kiehtovaa vanha perimätieto voikaan olla. Meillä kasvaa aivan valtavasti ruokaa ulkona kesäisin! Opiskelimme yrttien ulkonäköä ja ominaisuuksia, fermentoimme, sekä maistelimme omavalmisteista, metsän makuista yrttiteetä. Havaitsin pienen yrtti-intoilijan minussa päässeen valloilleen viimeistään siinä vaiheessa, kun erään Könkkölä-päivän jälkeen löysin itseni paistelemasta pannulla maitohorsmaa.

20190523_115155

Harjoittelujaksoni alkoi talvella ja se loppuu kesään. Sain seurata, kuinka lumi ja jää sulivat ja valkoinen maisema vaihtui vähitellen ihanaksi kesärannaksi. Talviaamuni alkoivat monesti takkatulen ääressä kahvikupposen kanssa ihanasti lämmitellen, kun taas keväämmällä hain monesti alkusysäyksen päivääni järven ulapalle tuijotellen. Aikani Könkkölässä on ollut aivan mahtavaa ja pajalaiset ja ohjaajat valtavan mukavia. Ollaan tehty paljon, keskusteltu paljon, välillä juteltu asiasta ja välillä asian vierestä. Koen, että Könkkölän aika on antanut minulle aivan hirveästi. (Siis hei, kuinka monessa SOTE-alan harjoittelupaikassa voi muka päästä esim. taluttamaan aasia…? 😉 ) Sain myös innostuskipinän Green Care -opintojen suorittamiseen. Uskon vahvasti, että luonnolla ja eläimillä on aivan huikeita vaikutuksia ihmisiin. Minuun niillä ainakin on.

IMG_20190515_114841_362

Ihanaa kesän jatkoa te mahtavat tyypit, nähdään taas!